Chính sách bảo mật thanh toán

Chính sách bảo mật thanh toán 

  • Hệ thống thanh toán thẻ trên website jihyevietnam.vn được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
  • JI HYE cam kết rằng các phần mềm chương trình liên quan đến dịch vụ thanh toán trực tuyến, các tài liệu, thông tin bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin về chủ thẻ như tên, địa chỉ, số thẻ, thông tin về giao dịch thẻ và/hoặc các tài liệu, thông tin khác về các loại thẻ, tài khoản và các đối tượng được các tổ chức ngân hàng và OnePAY cấp phép mà JI HYE có được hoặc biết được trong quá trình cung cấp hàng hoá, dịch vụ là những thông tin mật. JI HYE cam kết bảo mật và lưu giữ an toàn các tài liệu, thông tin này trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình với sự nghiêm túc cao nhất nhằm tránh các đối tượng khác sử dụng những thông tin này để thực hiện những hành vi giả mạo hoặc vi phạm pháp luật.
  • JI HYE và các đối tác cổng thanh toán cam kết không sử dụng các thông tin mật liên quan đến các điều khoản Hợp đồng, tình hình kinh doanh và các thông tin khác mà JI HYE và các đối tác cổng thanh toán chia sẻ trong quá trình hợp tác cho lợi ích riêng của mình và/hoặc để lộ thông tin mật cho một bên nào khác trừ khi có sự đồng ý của JI HYE và các đối tác cổng thanh toán còn lại và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Trong trường hợp có sự tiết lộ những thông tin mật từ phía bên nào, bên đó phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào xảy ra cho JI HYE và các đối tác cổng thanh toán còn lại do việc tiết lộ thông tin đó gây ra.
  • JI HYE và các đối tác cổng thanh toán đồng ý cho phép bên còn lại cung cấp tên, biểu tượng, địa điểm và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình trên website, trong danh sách khách hàng/đối tác và trên các ấn phẩm quảng cáo, các tờ hướng dẫn giới thiệu dịch vụ và những tài liệu khác liên quan tới dịch vụ hợp tác trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng này.
  • JI HYE và các đối tác cổng thanh toán cam kết không tiết lộ thông tin trực tiếp và/hoặc gián tiếp về các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng này và các Phụ lục kèm theo Hợp đồng, các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) của Hợp đồng này cho bất kỳ một bên nào khác trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật.